Chata Pšenično

Kapacita
Celková kapacita: 6
Pevné lôžka: 6
Počet prísteliek: 0
Rozdelenie izieb
Jednolôžkové / plocha: /
Dvojlôžkové / plocha: 3 / 28 m2
Trojlôžkové / plocha: /
Štvorlôžkové / plocha: /
Viaclôžkové / plocha: /
Apartmány / plocha: /
Poznámka
Chatu je možné záväzne si objednať vyplnením a odoslaním online rezervácie. Počas letných prázdnin sú uprednostňované 7 a viacdňové pobyty. Elektrika v chate - centrála. K chate vedie štrková lesná cesta (foto v galérii obrázkov). Chata je každoročne od 15.11. do 31.03. mimo prevádzky. Po doručení objednávky na konkrétny OZ budete do 7 dní informovaní o súhlasnom alebo nesúhlasnom stanovisku OZ. Úhradu za pobyt je potrebné vykonať v termíne do 10 kalendárnych dní od schválenia objednávky. Pokiaľ úhrada nebude vykonaná v stanovenej lehote, objednávka bude zrušená. Ak je objednávka v termíne kratšom ako 10 dní od predpokladaného nástupu na pobyt, úhradu za pobyt je potrebné vykonať najneskôr v deň nástupu na pobyt. Doklad o zaplatení spolu s "Poukazom na pobyt" je potrebné predložiť správcovi ubytovacieho zariadenia pri nástupe na pobyt.
Možnosti
Vybavenie zariadenia
Kontakt
Orientačný cenník a možnosti rezervácie
Online rezervácia
Aktívna mapa Ako na to? Všeobecné podmienky